A new way of farming foods.

Our mission is to provide a solution that will allow you to grow food anywhere on Earth
... or another planet in universe.

Still confused? #zmienschemat

90%

less water

in comparison to traditional agriculture

25%

faster growth

than you ever seen

Pleased to cooperate with top-notch partners (associates) since 2019.

Less is more. Easy is more.

Vertical

Use any space you have

Automated

Limit your involvement

Energy-saving

Get the cheapest food you can produce

Grow your foods faster.

  • Accessibility

    Ready to install in any place you could imagine.

  • Unify

    Ready for farming that you want.

  • Economy

    Ready to produce the cheapest food.

Accelerate.

Meet with our unique growing system based on electrostimulation that will allow you to increase yields, reduce energy consumption and extend the working time of the rest of the components.

Thanks to the development of extremely effective methods of growing vertical crops - our farms are able to produce food up to 25% faster and reduce your energy costs.

“This is not about growing micro-greens, it is not about optimizing your growing processes. This is a new way in which we are able to ensure food production anywhere in the world.”

Hubert Mrozek, Magnetiqa

Feed the world
and more.

GAW Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „GRAINER” Cel projektu: Celem projektu jest uzyskanie stabilnego rozwoju nowego przedsiębiorstwa działającego na obszarze Polski Wschodniej oraz skuteczne wdrożenie efektu projektu. Osiągnięcie celu będzie możliwe w wyniku pozytywnego przeprowadzenia prac B+R potwierdzających wykonalność i przewagi, technologii będącej przedmiotem projektu. Celem projektu jest rozwój technologii w procesie dalszych badań, na podstawie posiadanego MVP oraz uwag kluczowych partnerów i opracowanie pierwszej wersji produktowej umożliwiającej testy w środowisku naturalnym. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez dostarczenie pierwszej wersji produktowej do zainstalowania w środowisku naturalnym - komercyjnej szklarni uprawnej oraz rozpoczęcie sprzedaży najpóźniej w ostatnim miesiącu trwania projektu.
Planowane efekty:
- wprowadzenie innowacji produktowej - produkt Grainer
- wzrost zatrudnienia
- rozwój Spółki
- zwiększenie sprzedaży
Termin realizacji: 01.04.2021 – 31.11.2022
Wartość projektu: 1.084.604,32 PLN
Kwota dofinansowania: 860.656,31 PLN